Bayi Girişi

Bunları Biliyormuyum?


Doğal Kaynak Sularının Özellikleri Nelerdir?

Kaynak Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

Doğal Kaynak Suyu Ve Doğal Mineralli Su Arasındaki Fark Nedir?

Doğal mineralli sular ile doğal kaynak suları arasındaki fark; doğal mineralli suların mineral içeriğinin yıl boyunca (mevsimsel değişimlerde doğal dalgalanmalar dışında) sabit kalarak, değişmemesidir. Doğal kaynak sularında böyle bir koşul aranmamaktadır.

Ayrıca doğal mineralli sular kaynağına bağlı olarak gazlı veya gazsız olabilir. Ayrıca tercihe göre, kaynağından çıkarıldıktan sonra da karbondioksit ile zenginleştirerek gazlı hale getirebilir.

İşlenmiş İçme Suyunun Özellikleri Nelerdir?

İçme Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır. İşlem görmesi sebebiyle bu sular doğal olarak değerlendirilmez.

Doğal Kaynak /Mineralli Suyu Ve İşlenmiş İçme Suyunun Arasındaki Fark Nedir?

Doğal kaynak/mineralli suları işleme tabi tutulmazken işlenmiş içme suları isminden de anlaşıldığı gibi farklı işlemlerden geçirilebilir.

Çeşme Sularının Özellikleri Nelerdir?

Nehir şebeke suları genellikle nehir, göl ve baraj suları gibi yüzeysel sulardan elde edilirler. Bu sulara sanayi ve tarımda kullanılan toksit maddeler, gübreler, deterjanlar, evsel atıklar, lağım suları gibi mikrobiyolojik kirliliğe yol açan kirleticilerin karışma olasılığı oldukça yüksektir. Şebeke suları mikrobiyolojik güvenliğin sağlanması amacıyla genellikle klor bazlı dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur. Kaynak suları ise yeraltından çıkması nedeniyle bu kirlenmelere karşı önemli ölçüde korunmuştur.

Çeşme Suları İle Doğal Kaynak/Mineralli Suların Arasındaki Fark Nedir?

Suyun kaynağı, gördükleri işlemler, dağıtım şekli gibi birçok açıdan farklıdır. Doğal kaynak suları, Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelikleri uyarınca ve çok sıkı denetim altında şişelenmektedir. Bu nedenle halk sağlığı açısından bir risk taşımadığı yönünde Sağlık Bakanlığı’nın güvencesi altındadır. Çeşme suyunda bu şekilde güçlü bir güvenceden bahsetmek mümkün değildir.

Arıtma Sular İle Doğal Kaynak/Mineralli Suların Arasındaki Fark Nedir?

Piyasadaki pek çok arıtma cihazından içme suları geçirildiğinde, yapılarında bulunan özel bir filtre ile faydalı mineraller ayrılır ve çok yumuşak su elde edilir, geriye mineral ihtiyacınızı karşılamada beslenmenize destek olmayacak bir su kalır. Ayrıca kullanılan filtreler zamanında ve uygun şekilde temizlenmezse/değiştirilmezse mikrobiyolojik olarak risk oluştururlar.

Neden Su İçmeliyim?

Su; yaşamın temel ögesi olarak insan vücudundaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların içinde yer alırken ayrıca içinde bulundurduğu elementler ile de sağlığın devamı ve korunmasında da rol oynar.

 • Hayatın yoğun temposunda, vücudumuzda, dengesiz beslenme, işlenmiş gıdalar, hava kirliliği, stres gibi etkenlerden dolayı birçok toksin birikir. Su, vücudunuzun ihtiyacı olmayan maddelerden arınmasına yardımcı olur.
 • Minerallerin ve vitaminlerin vücutta çözünmesini ve iletilmesini sağlar.
 • Aldığımız gıdaların enerjiye çevrilmesine katkıda bulunur.
 • Vücut sıcaklığının ve su dengesinin düzenlenmesini sağlar.
 • Derinin nemlenmesindeki en önemli faktördür. Çünkü cildimizdeki su kaybı erken yaşlanmaya yol açar.
 • Organlarımızın özellikle de böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.
 • Nefes almada oksijeni nemlendirir ve kolay nefes almamıza yardımcı olur.
 • Eklemlerde yastık görevini yerine getirerek, eklemlerin hareketlerini düzenler.

Vücudumun İhtiyacı Olan Suyu Nerden Almalıyım?

Susuzluğunuzu gidermenin en sağlıklı yolu ve en önemli su kaynağı suyun kendisidir. Bir çok sıvı ile vücut ihtiyacı karşılansa da suyun kendisi susuzluğu gidermesi ve vücut fonksiyonlarını düzenlemesi bakımından en sağlıklı yoldur.

Günde Kaç Litre Su İçmeliyim?

İnsanların içmeleri gereken su miktarı vücut ağırlığına ve aktivitelerine göre değişmekle birlikte, T.C. Sağlık Bakanlığı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Başkanlığı tarafından vücutta oluşan zararlı maddelerin atımını sağlamak ve vücut sıvı dengesini koruyabilmek için günde 8-10 bardak su tüketilmesi önerilmektedir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nin Mart 2010 tarihli Su için Beslenme Referans Değerleri ile ilgili bilimsel görüşünde; “Su hemen hemen tüm vücut fonksiyonları için gereklidir ve termoregülasyon (vücudun ısı düzenlemesi) için özellikle önemlidir. Vücuttaki su kaybını dengeleyen ve gerekli hidrasyonu sağlayan su tüketimi, sağlık ve yaşam için vazgeçilmezdir.” denilmektedir. Bu görüşte EFSA, normal aktivite ve sıcaklık koşullarında yetişkin bir kadın için günde 2 litre, yetişkin bir erkek için ise günde 2,5 litre su tüketimini önermektedir. EFSA, katı yiyecekler ile bu ihtiyacın sadece %20 sinin karşılanabileceğini söylemektedir.

Su İhtiyacını Diğer İçeceklerle Gidermek mümkün mü?

Su ihtiyacımızı karşılayacağı düşüncesiyle içilen kahve, çay, kola gibi içecekler; idrar söktürücü maddeler içerdiklerinden bunlar, içildiğinde vücuttan atılan idrar miktarının artmasına ve vücuttan su kaybına neden olurlar. Bu nedenle suyun yerini başka hiçbir içeceğin tutması mümkün değildir.

Suyun Ph’ı Kaç Olmalıdır?

pH bir sıvının içerisindeki H+ iyonları ile OH- iyonları miktarıyla ölçülen bir tanımdır. 0 ile 14 sayıları arasında değerlendirilir. ph”ın 7 oluşu nötr olarak değerlendirilir 7 ph”ın altında kalan sular asidik 7 nin üzerindeki sular ise bazik olarak değerlendirilir.Doğal Kaynak Sularında yönetmelik pH 6,5–9,5 arasında olmasını uygun görmektedir.Doğal Mineralli Sularda ise, yönetmelikte pH için bir limit değer belirtilmemektedir.

Su Sertliği Nedir?

Sertlik, su içinde çözünmüş minerallerin (kalsiyum, magnezyum, demir, mangan gibi) varlığının sonucudur. Bu minerallerin miktarları suyun sertliğini belirlemektedir. Suların sertliği halk arasında ‘kireç’ olarak da bilinmektedir. Sertlik/yumuşaklık içilebilir sular için bir kalite parametresi ya da göstergesi değildir ve tüketicinin damak zevkine, alışkanlıklarına bağlıdır. Yönetmeliklerde sertlik için bir limit tanımlı değildir. İnsan sağlığı için gerekli olan kalsiyum, magnezyum gibi mineraller günlük olarak vücuda alınmalıdır ve sularımız doğal yapısı sayesinde buna destek olmaktadır.

Kaynatma Sonrası Tortu Normal mi?

Kaynatma sonrası görülen tortu suyun içinde doğal olarak bulunan kalsiyum mineralinin çökmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tortu kalsiyumca zengin olan sularda daha fazla olur. Serbest haldeki kalsiyum mineralinin sağlık açısından bir zararı yoktur. Sular kaynatıldığında ya da dondurulup tekrar sıvı hale döndürüldüğünde; kimyasal olarak içerik değişimine uğrarlar. Çünkü suda bulunan kalsiyum ve magnezyum, su katı hale geçtiğinde ya da kaynatıldığında kalsiyum ve magnezyum karbonat haline dönüşür. Buda kendisini suda kaynama sonrasında ya da su sıvı hale geçtikten sonra beyaz tortu olarak gösterir. Su kalsiyum/magnezyum açısından ne kadar zenginse, oluşan çökelti (beyaz tortu) miktarı o derece artar. Ancak oluşan bu çökeltinin (tortunun) insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Alkali-İyonize Su Nedir ?

Su içerisindeki hidrojen ve hidrosit iyonlarının miktarı asidite ve alkaliniteyi tayin eder. PH’ı 7’den düşük olan sular asidik, 7 olan nötr, 7’den yukarı olan sular da alkalidir. Yapılan araştırmalar sonucunda vücudumuzun PH’ı7.4 civarında olup PH’ı 7.4 ile 8.0 (hafif alkali su) arası suları tüketmenin sağlık açısından son derece yararlı olduğu bir çok bilimsel makalede konu olmuştur.

Pet Ambalajlar Sağlıklı mıdır?

Pet şişelerin ana hammaddesi,PET tir (polyethyleneterephthalate).PET (polyethyleneterephthalate), gıda sektöründe tüm dünyada birçok üründe güvenle uzun yıllardan beri kullanılan bir ambalaj malzemesidir. PET üretimi sırasında kullanılan maddeler ısı ve güneş ışığının etkisiyle insan sağlığına zarar verebilecek hale gelmez, güvenli kalmaya devam ederler.

Şişelenmiş Bir Suyun Kullanma Ömrünü Ne Kadardır?

Şişelenmiş suların raf ömrü kullanılan ambalaj malzemesi, saklama koşullarına ve işletme koşullarına bağlıdır.

Şişelenmiş Bir Su Hangi Koşullarda Saklanmalıdır?

Sular serin ortamlarda, güneş ışığından uzak ve kuru ortamlarda saklanmalıdır. Etrafında suya ve ambalaj maddesine etki edecek kokulu maddeler bulundurulmamalıdır.

Damacana Sularla Kullanılan Pompalar Suyun Mikrobiyolojik Kalitesini Etkiler mi?

Ürün açıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de damacana sularda yaygın olarak kullanılan pompaların temizliğidir. Sık temizlenmeyen, belli aralıklarla değiştirilmeyen pompalar suda mikrobiyolojik üremelere sebep olabilir ve suyun mikrobiyolojik kalitesini düşürebilir.

Pompa Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Pompa damacana üzerinde iken kullanım sonrasında ağız kısmındaki tıpa mutlaka kapalı tutulmalıdır.
 • Pompalar damacanadan başka damacanaya aktarılırken koku ve kirlilik kontrolü yapılmalıdır ve temizlenmelidir.
 • Kullanılan pompaların gıdalarla temas edebilecek malzemeden yapıldığına dair üretim izinleri bulunmalıdır.

Pompa Hangi Sıklıkla Temizlenmelidir?

Kullanılan pompaların mümkünse her damacana değişimde temizlenmesi ve en geç 1 sene içerisinde de değiştirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Pompaların Temizliği Nasıl Olmalıdır?

 • Pompanın sökülebilen parçaları ayrılır.
 • Parçalar 50°C deki sıcak suda 10 dakika bekletilir.
 • Fırça yardımıyla parçalar temizlenir.
 • Diğer yanda bir kaba sıcak su konulur.
 • Sökülen su pompasının alt kısmı sıcak suyun içine daldırılır, suyun çekilmesine başlanır. Bu işlem kaptaki su bitene kadar yapılır.
 • Parçaların ve ana parçanın temizliğinden emin olunduktan sonra yerlerine monte edilir.
 • Pompanın dış yüzeyi de sıcak su kullanılarak temizlenir.

Sebil Kullanımı Ve Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

işlemi sırasında cihazda koku ve kirlilik kontrolü yapılmalıdır.
Cihazın alındığı firmadan cihazın nasıl ve kimin tarafından temizleneceği ile ilgili bilgi alınmalıdır ve buna göre hareket edilmelidir.