Bayi Girişi

Kaynak Suyunun Kalitesi


Beldenin element yapısının Bazalt Taş olmasını nedeniyle kaynak doğal filitrasyon yapacak morfolojiye sahiptir. Yüzeyde bölgenin ısı derecesi çok yüksek olmasına rağmen kaynak çok derinden geldiği için yazın soğuk, kışın sıcaktır daha da önemlisi mineral yönünden oldukça zengindir.

Bazalt yapının geçirimli bir kütle olmasından dolayı Karacadağ bölgenin su deposudur.